Urban I

    Egenfarget papir, biter fra aviser og magasiner på treplate 90x120cm