Yellow field I

    Digitalt trykk laget fra egne etsninger og foto. Trykket i fem eks. Limt på treplate 30x30cm